Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας και Αποκλειομένων για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων (Σχολ. Έτος 2023-2024)