Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας και Αποκλειόμενων για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων