Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόγραμμα ενημερώσεων Σεπτεμβρίου Δήμου Ιωαννιτών για το Κτηματολόγιο