Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

“Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια-τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων, και αποξήλωση και επανατοποθέτηση υπαρχόντων στις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών.