Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 01-06-2021.