Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση για τη Συμμετοχή σε Διαγωνισμό Καινοτόμων Ιδεών του Έργου PIT-STOP

Ο Δήμος Ιωαννιτών, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PIT-STOP, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους start-uppers που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό καινοτόμων ιδεών με σκοπό τη συμμετοχή τους στη θερμοκοιτίδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Κλάδου της Αγρο-διατροφής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση και ακολούθως να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/dsjCVwRyrd4ALutKA
Για την είσοδο και συμπλήρωση αντίστοιχα της φόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν (ή να δημιουργήσουν) λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της Google (gmail account).  
Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, αποτελεί την αίτηση των ενδιαφερομένων μέσω της οποίας καταγράφεται σύντομα και περιεκτικά τα εξής χαρακτηριστικά της ιδέας: α) Η ανάγκη/πρόβλημα που αντιμετωπίζει ή φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει η ιδέα, β) Το “αγοραστικό” κοινό-στόχος στο οποίο απευθύνεται, γ) το επίπεδο ετοιμότητας/ωριμότητας και δ) το προφίλ του υποψηφίου.
Προθεσμία Υποβολής: Έως 10/09/2020 και ώρα 23:59 μ.μ.