Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιωαννιτών