Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προσφοράς για την Λογιστική Επίβλεψη-Υποστήριξη του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για το έτος 2022 και έκδοση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 και σύνταξη-υποβολή φορολογίας εισοδήματος χρήσης έτους 2022