Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ (COVID-19) είδη απολύμανσης»