Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τοπικών επιχειρήσεων για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το Δ. Ιωαννιτών με σκοπό την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)