Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση: Κατάθεσης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας – απεντόμωσης και την προμήθεια απωθητικών φιδιών για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών