Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών