Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου

Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου η οποία έχει προγραμματιστεί  να πραγματοποιηθεί στην   αίθουσα   συνεδριάσεων   του   Δημοτικού   Συμβουλίου   «Αθανάσιος   Τσακάλωφ» στις 06 Ιουλίου 2022 – ώρα 15.00 με θέμα: «Διαβούλευση επί της μελέτης για την Ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών (Κοινότητα Ιωαννίνων)».

Επισυνάπτονται για την ενημέρωσή σας:

  1. Πρόσκληση-ημερήσια διάταξη.
  2. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπ΄αριθμ. 84/2022.
  3. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αριθμ. 389/2022.
  4. Εκθέσεις Επόπτη για την παρακολούθηση των τεσσάρων παραδοτέων.
  5. Παραδοτέο Α’
  6. Παραδοτέο Β’
  7. Παραδοτέο Γ’
  8. Παραδοτέο Δ’
  9. Παραλαβές παραδοτέων Α’, Β’, Γ’ και Δ’.

A.O.E. 3892022 AΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ε.Π.Ζ. 842022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 52 ΤΟΥ ΚΟΚ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1ΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2ΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3ΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4ΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ – ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 2ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ