Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου