Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 16-02-2021.