Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 15-06-2021