Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης που θα γίνει στις 11 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 14.00 στην αίθουσα της Διεύθυνσης Νεολαίας και Άθλησης της επιχείρησης με θέματα:

1. Εκδηλώσεις μηνός Απριλίου 2018 και εγκρίσεις προϋπολογισμών τους
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Έγκριση πίστωσης ποσού για αμοιβή ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 2017
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

3. Έγκριση δαπάνης για απόφραξη τουαλέτας στο κτήριο της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

4. Αίτημα της Χριστίνας Ζυγούρη για προκαταβολή μισθών
Εισηγητής: κ. Κω/νος Γκόγκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

5. Συζήτηση για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ