Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής Ωφελουμένων στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη».