Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσληψη δύο (2) υποψήφιων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο Δήμο Ιωαννιτών