Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσληψη μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα – Δικαιολογητικά που απαιτούνται