Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων στο Δήμο Ιωαννιτών