Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Building Green and Climate Neutral City-Hubs» —«CLIMABOROUGH»