Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόταση αξιοποίησης του Πνευματικού Κέντρου Κατσικά θα καταθέσει ο Δήμος

Πρόταση για την μετατροπή του Πνευματικού Κέντρου Κατσικάς σε Κέντρο Πολιτισμικής Δημιουργίας με τον διακριτό τίτλο “Σκηνή” θα καταθέσει ο Δημός Ιωαννιτών στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας κι Ανάπτυξης για τη «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».
Αυτό ενέκρινε σήμερα στην έκτακτη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων μετά την εισήγηση του αντιδημάρχου Θανάση Μανταλόβα.
Σύμφωνα με την πρόταση η αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο: «Επανάχρηση του κτιρίου «Πνευματικό Κέντρο Κατσικάς» ως Κέντρο Πολιτισμικής Δημιουργίας με τον διακριτό τίτλο “Σκηνή”» περιλαμβάνει στην 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: «Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου (>=500 τ.μ.) για αθλητικές πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο δήμος ή αρμόδιος φορέας του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στους πολίτες και αξιοποίηση μέχρι 20% (μέγιστο) της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση. Οι οικονομικές δραστηριότητες θα ασκηθούν αποκλειστικά από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης που θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό της επιλέξιμης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης θα ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης και ο επιλέξιμος Π/Υ θα είναι μέχρι 2.500.000€»
Το εν λόγω ακίνητο, έχει συνολική μικτή επιφάνεια 1.338,70 τ.μ. και στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος δημιουργικών χώρων σε ένα λειτουργικό σύνολο το οποίο θα αποτελεί ένα κόμβο ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της καλλιτεχνικές δημιουργίας, στο κέντρο της περιοχής του Κατσικά, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο και συνέχεια του αστικού δυναμικού του Δήμου Ιωαννιτών.