Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πυρ/κή Διάταξη 9/9α – Διασύνδεση Πυροσβεστικού Σώματος με τη βάση γεωχωρικών δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.