Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πόθεν έσχες 2012

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Β. Μασσαλά

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Γ. Βίνη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Θ. Μπέγκα

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Ν. Μάντη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου Π. Τσίλη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Β. Α. Σπούρη (αντιδημ. Δήμου Μπιζανίου)

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου Φ. Φίλιου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Α. Μανταλόβα

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Α. Σίντου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Γ. Παπαδιώτη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Δ. Παπαδόπουλου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Ε. Ριστάνη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Ι. Σκοπούλη

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Κ. Γκόγκου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοτικού Συμβούλου Σ. Μάντζιου

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Προέδρου Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Μ. Ελισάφ