Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την υπηρεσία “Παροχή Υπηρεσιών Π.Ε. Επικοινωνιολόγου στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών