Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Σε λειτουργία η θερμοκοιτίδα για νεοφυείς επιχειρήσεις

Τον χώρο λειτουργίας θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε από τον Δήμο Ιωαννιτών παρουσίασε σήμερα η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Νατάσα Τύρου-Ούζα.

Ο χώρος στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο, είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, με όλες τις σύγχρονες υλικοτεχνικές και τεχνολογικές υποδοχές ώστε να προσφέρει άριστες συνθήκες φιλοξενίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Όπως τόνισε η αντιδήμαρχος στρατηγικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να επωφεληθούν και να διευκολυνθούν στο ξεκίνημά τους νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις, ώστε με την υποστήριξη του Δήμου να ωριμάσουν αντίστοιχες ιδέες οι οποίες θα μετουσιωθούν σε υπηρεσίες και προϊόντα.

«Άλλωστε χωρίς “επιχειρείν” δεν υπάρχει ανάπτυξη, όπως επίσης και χωρίς τεχνολογική πρόοδο και προαγωγή και ενσωμάτωση καινοτομικών πρακτικών στο επιχειρείν, δεν παράγονται διακριτά και προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες. Το όραμα λοιπόν αυτής της δράσης είναι η ανάπτυξη και περαιτέρω προώθηση καινοτόμων ιδεών προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της ανάδειξης της επιχειρηματικής ταυτότητας της πόλης των Ιωαννίνων», υπογράμμισε η κ. Τύρου- Ούζα.

Η οργάνωση και λειτουργία του χώρου από πλευράς εξοπλισμού και υποδομών χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του έργου με τίτλο PIT-STOP.

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως εταίρος στο διασυνοριακό σχήμα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, από κοινού με δημόσιους φορείς από την Ελλάδα και την Ιταλία. Συγκεκριμένα, από την Ελληνική πλευρά, συμμετέχει εκτός του Δήμου μας και το Επιμελητήριο Αχαίας το οποίο έχει αναπτύξει και λειτουργεί επίσης αντίστοιχη δομή, ενώ από την Ιταλική πλευρά, συμμετέχουν ο Δήμος Barleta υπό την ιδιότητα του Επικεφαλής Εταίρου, το Επιμελητήριο του Bari και ο Δήμος Bitonto.

Όπως είπε η Αντιδήμαρχος «η επιτυχία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, του πρώτου που υλοποιείται και ολοκληρώνεται από τη παρούσα Δημοτική Αρχή, στηρίζεται στην αγαστή συνεργασία των υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου τους οποίους και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα». Η κ. Ούζα ευχαρίστησε επίσης την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου για την παραχώρηση του χώρου όπου φιλοξενείται η θερμοκοιτίδα.

Ο τεχνικός σύμβουλος του έργου Κώστας Τολίδης σημείωσε ότι πρόκειται για πρωτοποριακό και καινοτόμο εγχείρημα καθώς μία θερμοκοιτίδα εκτός του οικονομικού ρόλου έχει και κοινωνικό χαρακτήρα δεδομένου ότι επιτρέπει σε μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα ή και κοινωνικές ομάδες να δημιουργήσουν επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή εξειδικευμένη επιχειρηματική υποστήριξη.

Η λειτουργία της θερμοκοιτίδας PIT STOP θα βρίσκεται για ένα διάστημα σε φάση πιλοτική.

Κατά το διάστημα αυτό θα φιλοξενηθούν στους χώρους της δύο «ένοικοι» οι οποίοι θα αναδειχθούν κατόπιν ανοιχτού θεματικού διαγωνισμού.

Όπως είπε ο κ. Τολίδης την επόμενη βδομάδα λοιπόν θα δημοσιευθεί ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο καινοτόμων ιδεών στον Τομέα της Αγροδιατροφής η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν:

          Άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νέα νεοφυή εταιρεία με έδρα ή/και επιχειρησιακή έδρα στη περιοχή εφαρμογής του έργου (Δήμο Ιωαννιτών ή εντός της Π.Ε. Ιωαννίνων)

          Υφιστάμενες επιχειρήσεις  που σκοπεύουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες

Οι τομείς των ιδεών θα πρέπει να εστιάζουν σε:

          Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο τομέα της Αγροδιατροφής με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικών ή και συστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος.

          Smart Citizen:  Τεχνολογίες, τεχνογνωσίες και επιχειρηματικά μοντέλα για την επιτάχυνσή της έξυπνης αστικής ανάπτυξης, με προσέγγιση «Smart Στρατηγικών» και «Smart εφαρμογών» όπως είναι π.χ η Διαχείριση των Big Data, τα Analytics βασισμένα στο Internet of Things, στο Cloud, στην αρχιτεκτονική MaaS [Mobility As A Service ], Υπηρεσίες Mobility Operations Management [MSOP] κ.α και με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων του Αγρο-διατροφικού τομέα

Διαδικασία Συμμετοχής:

Θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης φόρμας στην οποία οι ενδιαφερόμενος θα κληθεί να παρουσιάσει και να τεκμηριώσει την ιδέα του

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Ακολούθως η αξιολόγηση θα γίνει από επιτροπή του δήμου και θα λάβει χώρα σε τέσσερεις (4) φάσεις:

          Α Στάδιο (on-off): Έλεγχος Πληρότητας Αίτησης και Εκπλήρωσης Όρων Πρόσκλησης

          Β Στάδιο: Ποιοτική Αξιολόγηση (Κριτήρια Σταθμισμένης Βαρύτητας)- Βαθμολογική Κατάταξη

          Γ Στάδιο: Προσωπικές συνεντεύξεις

          Δ Στάδιο: Τελική κατάταξη και επιλογή 2+2 (επιλαχόντων) ιδεών

Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δύο  καλύτερες ιδέες οι οποίες παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα οφέλη για τη πραγματική οικονομία της Περιφέρειας Ηπείρου με εστίαση στο κλάδο της Αγρο-διατροφής

Παροχές Θερμοκοιτίδας:

          Δωρεάν χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υποδομής (γραφεία, υπολογιστές, δίκτυο internet/τηλεφωνία κλπ)

          Δωρεάν Υπηρεσίες mentoring και εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την ωρίμανση της ιδέας με τελικό στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).