Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών»