Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Στα Γιάννενα μία από τις εκδηλώσεις ετήσιου διεθνούς συνεδρίου Global Innovation Summit 2022

Σε διαδικτυακή συζήτηση που οργανώθηκε από το Global Federation of Competitiveness Councils συμμετείχε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η σύνδεση μεταξύ καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.

Στην τοποθέτηση του, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, τόνισε τη σημασία της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος μέσα στην πόλη για την προώθηση της καινοτομίας, όπου εμπλεκόμενοι θα είναι η αυτοδιοίκηση, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και το πανεπιστήμιο της πόλης. Ακολούθως επισήμανε την ανάγκη σύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με την επιχειρηματικότητα ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξής της καινοτομίας. Ταυτόχρονα επισήμανε το σημαντικό ρόλο ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και την ανάγκη ανάπτυξης μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για το συγκεκριμένο ζήτημα, η οποία θα ακολουθείται με συνέπεια και ανεξάρτητα από τις όποιες αλλαγές πολιτικών προσώπων.

Κλείνοντας, ανέφερε  ότι κρίσιμοι παράγοντες για την ανάπτυξη επιτυχημένων καινοτόμων δράσεων αποτελούν η  συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, η θεσμική ευελιξία, η διαφάνεια και η ύπαρξη μιας συμπεριληπτικής πολιτικής ενσωμάτωσης όλων των απόψεων και θέσεων.

Η διαδικτυακή συνάντηση έγινε εν όψει του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου Global Innovation Summit 2022 (GIS) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC).

Ο Δήμος Ιωαννιτών θα φιλοξενήσει μία από τις εκδηλώσεις της διεθνούς αποστολής την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.