Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Στην Επιτροπή Διαβούλευσης το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διαβούλευσης που συνήλθε το βράδυ της Πέμπτης το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έργων και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020.

Τις εργασίες άνοιξε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Παπαγεωργίου ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη της Επιτροπής τονίζοντας ότι πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να την αναβαθμίσει και να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι μία φορά τον χρόνο όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ υπογράμμισε ότι η επικοινωνία με τους πολίτες θα είναι τακτική και ζήτησε από όλα τα μέλη της Επιτροπής να καταθέτουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για τα ζητήματα της πόλης.

Η εκπροσώπηση φορέων και η συμμετοχή πολιτών ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και στην πολύωρη συζήτηση που έγινε δόθηκε η δυνατότητα να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την καθαριότητα της πόλης, τον φωτισμό, τα προβλήματα των σχολικών κτιρίων και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων.

Τους βασικούς άξονες του προγράμματος έργων παρουσίασε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος. Σημειώνεται ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση την ερχόμενη Τετάρτη.

Η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, όπως είπε ο κ. Αρλέτος  έγινε με βάση τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, τις συναντήσεις και τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν με τους Προέδρους και τους Αντιδημάρχους που έχουν την ευθύνη των δημοτικών ενοτήτων, την ιεράρχηση αναγκών και αιτημάτων.

Το πρόγραμμα κατανέμεται σε τρεις βασικές ενότητες: στις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν δημοπρατημένα έργα, στα έργα που βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης και σε νέα έργα που θα δημοπρατηθούν και θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους εντός του 2020.

Ο προϋπολογισμός των συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ, των έργων που βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης στα 6,7 εκατομμύρια και των νέων έργων στα 40 εκατομμύρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προώθηση των έργων του ΕΣΠΑ καθώς καταγράφεται έλλειμμα σε δημοπρατήσεις και απορρόφηση πόρων.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάββας παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προϋπολογισμού για το νέο έτος.

Ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού αποτελούν τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι οι μειώσεις για την πόλη, η σύγκλιση στις δημοτικές ενότητες, η διατήρηση του κοινωνικού τιμολογίου, η μείωση των τελών για τις μονάδες του πρωτογενούς τομέα και η μείωση των τελών από 7 μέχρι 15% για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων ώστε να ανακουφιστεί ο κλάδος της εστίασης.

Το δεύτερο μεγάλο μέρος είναι τα έργα αλλά και άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από διάφορα εργαλεία και αποσκοπούν στην ενίσχυση της απασχόλησης και την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Το σύνολο των εσόδων του νέου προϋπολογισμού αναμένεται να κυμανθεί στα 120 εκατομμύρια. Τα ίδια έσοδα εκτιμώνται στα 20,8 εκατομμύρια, οι ΚΑΠ στα 12,8, οι πιστώσεις για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και για τις επισκευές σχολικών μονάδων στα 2 εκατομμύρια,  τα έσοδα από ΣΑΤΑ στο 1,7 εκ.

Συνοπτικά τα τακτικά έσοδα θα φτάσουν στα 28 εκατομμύρια και τα έκτακτα έσοδα στα 22,5 εκατομμύρια.

Δέσμευση της Δημοτικής Αρχής είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης να συνέλθει στις αρχές του νέου έτους όπου θα ξεκινήσει η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου για την επόμενη τετραετία.