Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων κατ’ εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9 Α /2005

Στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 4, του Άρθρου 7, της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005, παρακαλούμε τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, να δρομολογήσουν άμεσα τις διαδικασίες έκδοσης αποφάσεων για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Σχετικό έγγραφο