Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συμμετοχή Δήμου Ιωαννιτών στο έργο “Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις Ενσωμάτωσης – EPIC”

Στα πλαίσια της βελτίωσης της ένταξης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως εταίρος σε έργο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF) με τίτλο “Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις Ενσωμάτωσης – European Platform of Integrating Cities (EPIC)”. Το έργο υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2020 σε συνεργασία με 16 οργανισμούς και δήμους από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κροατία, την Πολωνία και την Ελλάδα, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2022.

Το EPIC στοχεύει να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στους εταίρους της κοινοπραξίας (consortium) και τις κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα ένταξης  μεταναστών και αιτούντων ασύλου στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές κοινότητες. Δια της έρευνας πεδίου και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης και αποτελεσματικών πρακτικών / μεθόδων, οι ομότιμοι εταίροι θα υλοποιήσουν πιλοτικά έργα στις επικράτειές τους, προκειμένου οι δικαιούχοι του έργου να εξοπλιστούν σταδιακά με τις αναγκαίες πρακτικές δεξιότητες για την ομαλή ενσωμάτωσή τους σε κοινωνικό, εργασιακό και πολιτιστικό επίπεδο.

Την ευθύνη υλοποίησης του έργου “Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις Ενσωμάτωσης – European Platform of Integrating Cities (EPIC)” έχει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών (Αβέρωφ 6, Τηλ.Επικ.: 26513 61311).

Αναλυτικές πληροφορίες για τους εταίρους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου μπορείτε να δείτε εδώ.