Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών

Με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Βλάση, ο οποίος επισκέφθηκε τα Γιάννενα, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ.

Η συνάντηση ήταν γόνιμη και ουσιαστική καθώς δόθηκε η δυνατότητα να συζητηθούν θέματα της ομογένειας αλλά και ζητήματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με φορείς της ελληνικής μειονότητας όπως και με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της Αλβανίας πιστεύοντας ότι η εμβάθυνση των συνεργασιών είναι προς όφελος και των δύο περιοχών.

Ο κ. Ελισάφ ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Εξωτερικών για το έντονο ενδιαφέρον που έδειξε για όλα τα θέματα της περιοχής και τόνισε ότι μπορεί να είναι πολύτιμη η βοήθειά του για την προβολή των Ιωαννίνων στις κοινότητες των απόδημων Ελλήνων.