Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14-07-2021 με τηλεδιάσκεψη.