Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στις έξι το απόγευμα θα γίνει ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής.

Μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΚΟΛΛΟ