Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση, διά περιφοράς, του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19