Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 09.12.2020 και ώρα 14.00