Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στις επτά το βράδυ θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευσης  του Δήμου Ιωαννιτών.

Η Επιτροπή θα συζητήσει και θα γνωμοδοτήσει για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020 καθώς και για το τεχνικό πρόγραμμα έργων.