Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)

Ιωάννινα, 19-03-2018
Αριθμ.Πρωτ.οικ: 15540/1634

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ιωαννιτών κ.κ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λαόσογλου Κωνσταντίνος
2. Μπρέχας Χαράλαμπος
3. Σαρακατσάνος Νικόλαος
4. Βασιλείου Ελένη
5. Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα
6. Τσόλης Νικόλαος
7. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
8. Λισγάρας Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1.Χρυσοστόμου Ευθύμιος
2.Αρλέτος Ηλίας
3.Δοβανάς Ελευθέριος
4.Τζίμας Λάμπρος
5.Κοσμάς Βασίλειος

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών, την Παρασκευή 23-03-2018 και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Αθανάσιος Τσακάλωφ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 &75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Ανάκληση της υπ΄ αρ. 82/πρακτ.10/13-10- 2015 πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών με την οποία είχε αποφασιστεί η ανάκληση της υπ΄ αρ. 48/πρακτ.7/29-6- 2015 απόφασης της ίδιας, με αποτέλεσμα την αναβίωση και θέση σε ισχύ της υπ΄ αρ. 218/28-11- 2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών», ιδιοκτησίας του κ. Γκόνου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που βρίσκεται επί της οδού Δωδώνης 13 στη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών, μετά την υπ΄ αρ. 44/πρακτ.3/2017 αναβλητική απόφαση της Επιτροπής και την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 37/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
2. Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για εκδηλώσεις ΑΤΕΛΩΣ.

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθούν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη για την αναπλήρωσή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ