Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας

Σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στη σύσκεψη προήδρευσε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση προβλημάτων από έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Η συνεργασία αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα όλων μας κάτι που φάνηκε και στο παρελθόν» είπε ο Δήμαρχος ο οποίος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρη Μαυρογιώργο για την συμβολή του.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Λώλης αναφέρθηκε στις ενέργειες που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί όπως καθαρισμοί σε αύλακες, χαντάκια και φρεάτια και στην ετοιμότητα όλων των υπηρεσιών του Δήμου για το επόμενο διάστημα.

Έκανε γνωστό ότι εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή οι τιμές μίσθωσης μηχανημάτων και θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να καταρτιστεί το Μητρώο ιδιοκτητών- χειριστών μηχανημάτων για το 2022.

«Ο Δήμος Ιωαννιτών με τα μέσα που διαθέτει, με τα μισθωμένα μηχανήματα και με την συμβολή της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει προβλήματα από καιρικά φαινόμενα» κατέληξε ο κ. Λώλης.

Στη σύσκεψη μετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων.