Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.