Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών (9-12-2019)