Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 13-02-2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13-02-2018 και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
1. Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή συνεχιζόμενων προμηθειών -εργασιών.
3. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
4. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων.