Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών 23-11-2017 ώρα 19.30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2018.

Εισηγητές: κ.κ. Ι. Λιόντος & Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχοι

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017.
 2. Διαγραφή κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες.
 3. Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Μάριου Κονταξή του Νικολάου που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών.
 4. Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Παναγιώτη Ζιάρκα του Αναστασίου που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών.
 5. Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Ξενοφώντα Δρόσου του Γεωργίου που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών.
 6. Εξέταση αιτήσεων για συνέχιση  μείωσης μισθωμάτων.
 7. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ
 8. Έγκριση διενέργειας της Εργασίας/Υπηρεσίας: Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
 9. Ανάκληση της με αριθμό 486/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 10. Επιβολή δαπάνης για τον καθαρισμό από χόρτα που πραγματοποίησε ο Δήμος σε ιδιωτικά οικόπεδα σε βάρος υπόχρεων ιδιοκτητών
 11. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουτσελιού.
 12. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου.
 13. Επιστροφή ποσού προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 14. Έγκριση διενέργειας απ΄ ευθείας διαπραγμάτευσης για την εργασία με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Κ.ΛΠ.»
 15. Καταβολή αξίας Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλατος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου.
 16. Καθορισμός δικαιούχων και ανώτατων επιτρεπτών ορίων χρήσης κινητής τηλεφωνίας

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος της Επιτροπής

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 1 του πρακτικού 5/26-10-2017 με τίτλο: «Κανονισμός κυκλοφορίας οχημάτων εντός του Κάστρου των Ιωαννίνων».
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 2 του πρακτικού 5/26-10-2017 με τίτλο: «Σημειακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εντός του Κάστρου».
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 3 του πρακτικού 5/26-10-2017 με τίτλο: «Επανακαθορισμός παλαιών και καθορισμός νέων χώρων στάθμευσης (πιάτσες) ταξί με έδρα τα Ιωάννινα».
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 4 του πρακτικού 5/26-10-2017 με τίτλο: «Καθορισμός ωραρίου κυκλοφορίας

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσεως οικ.  έτους 2016  του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας» Δήμου Ιωαννιτών (αρ. απόφ. Δ.Σ. 57/2017).

Εισηγήτρια: κ. Ντίνα Μπακόλα, Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

 1. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών» και ορισμός αναπληρωτή

Εισηγητής: κ. Βασ. Τσαμπαλάς, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 1. Χορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών του κ. Γκότση Λεωνίδα του Ευαγγέλου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγήτρια:κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος της Επιτροπής

 1. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων σε Συλλόγους.
 2. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων σε Συλλόγους.
 3. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρυσούλας Δήμου Ιωαννιτών .
 4. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων σε Συλλόγους.
 5. Παραχώρηση της χρήσης  σχολικού  χώρου  του  18ου  Δημοτικού  Σχολείου Ιωαννίνων  σε Συλλόγους.
 6. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων σε Συλλόγους.
 7. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδαμιτσίων.
 8. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων για τη λειτουργία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ιωαννίνων κατά τα εξάμηνα κατάρτισης 2017 Β και 2018 Α.
 9. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας (ΕSB).
 10. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων στον «Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
 11. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 27ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στην «Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων».   
 12. Δ’ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, του Δήμου Ιωαννιτών.
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής».
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωροπούλου με την πόλη των Ιωαννίνων στον κόμβο Σεισμοπλήκτων».
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση υποδομών στις Δ.Κ. Σταυρακίου – Νεοχωροπούλου – Μαρμάρων»

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 581/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση παραχώρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Ιωαννιτών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών».