Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-01-2018

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
1.Διοργάνωση συμποσίου γλυπτικής το έτος 2018 στα Γιάννενα.
2.Φιλοτέχνηση προτομής Γεωργίου Μυλωνά και καθορισμός χώρου τοποθέτησής της.
3.Αγορά γλυπτού έργου για τοποθέτησή του στον αύλειο χώρο του νέου Μουσείου Ιατρικής στα Γιάννενα.
4.Καταρχήν απόφαση για σύναψη τροποποιητικής και συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) στο Δήμο Ανατολής» με αντικείμενο την αντικατάσταση του μελετητή της Σύμπραξης Γραφείων Μελετών, την εκπόνηση μελέτης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και προσαρμογή της στις ισχύουσες διατάξεις.
5.Καταρχήν απόφαση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) στο Δήμο Παμβώτιδος» με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και προσαρμογή της στις ισχύουσες διατάξεις.
6.Καταρχήν απόφαση για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Περάματος» με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και προσαρμογή της στις ισχύουσες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος της Επιτροπής
7.Τροποποίηση του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Ράχη Σιαμί» ΔΕ Ανατολής Δήμου Ιωαννιτών, ΟΤ 70 και ΟΤ70Α.
8.Τροποποίηση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων επεκτάσεων Δημοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών, ΟΤ Γ146 και Γ95 αντίστοιχα.
9.Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής 1933 συνοικισμού Αμφιθέας (Στρουνίου) Δ.Ε. Περάματος Δήμου Ιωαννιτών και καταπάτηση κοινόχρηστης έκτασης.
10.Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης Ιωαννίνων, στη συμβολή των οδών Δ. Σκυλοσόφου και Καραμανλή στο πρόσωπο του Κάστρου.
11.Έγκριση οριζόντιων διαγραμμίσεων και τοποθέτηση πλαστικών εύκαμπτων οριοδεικτών (Απόφαση ΕΠΖ 162/2017).
12.Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (Αποφάσεις ΕΠΖ 153,157,168).
13.Έγκριση παραχώρησης θέσεων στάθμευσης (Αποφάσεις ΕΠΖ 142-147,159-160,163-164,178).
14.Έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων (Αποφάσεις ΕΠΖ 148-152).
15.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Αποφάσεις ΕΠΖ 154-156,158,161).
16.Έγκριση δημιουργίας νέων διαβάσεων (Αποφάσεις ΕΠΖ 165-167,169-172)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
17.Έγκριση προγράμματος δράσεων-ενεργειών Τουριστικής Προβολής & Προώθησης του Δήμου Ιωαννιτών για το 2018.
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
18.Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταβίβαση της αρμοδιότητας της τοποθέτησης πλαστικών κολωνακιων από το δημοτικό συμβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
19.Τροποποίηση της υπ’αριθ. 567/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύσταση Συμβουλευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα Πρωτογενούς Τομέα».
Εισηγήτρια: κα. Βασ. Μέγα, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος
20.Έγκριση παράτασης του χρόνου λήξης της αριθμ. πρωτ.: 56606/11928/29.08.2017 Σύμβασης για την γενική υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για δράσεις δημοσιότητας, ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των δυνητικών ωφελούμενων» για το υποέργο 1 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (5%) 2015-2016 της πράξης με αριθμό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο :”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016″ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α. 2014-2020)
21.Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την εταιρία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. O.T.S., για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» έτους 2018 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
22.Ορισμός Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Επιτροπών Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.
23.Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.
24.Επικαιροποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων για την Επέκταση επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
25.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Καρναβάλι Κατσικά 2018 και διάθεση πίστωσης.
26.Έγκριση Δράσεων Τουριστικής Προβολής Δήμου Ιωαννιτών και διάθεση πίστωσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
27.Έγκριση της αριθ. 17/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» με θέμα «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018»
Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
28.Ορισμός επιτροπών: α) επιτροπής εισήγησης και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών (Γνωμοδοτικά όργανα), β) επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις προσφορές προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών, γ) επιτροπής παραλαβής προμηθειών, δ) επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: κα. Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
29.Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Βασ. Τσαμπαλάς, Πρόεδρος
30.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/12-1-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης με θέμα “Εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήρια εκδηλώσεων).
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Παν. Κολόκας, Αντιδήμαρχος
31.Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 1055/21-11-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας με αριθμό ΑΔΑ :6ΦΒΗΟΞ7Φ-ΙΜΣ, που αφορά την τροποποίηση της πράξης με αριθμό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο :”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016” ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α. 2014-2020).
32.Παράταση συμβάσεων τριών (3) εργαζομένων στο Δήμο Ιωαννιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης της πράξης με αριθμό ΟΠΣ: 5000125 και τίτλο: “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016” ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α. 2014-2020).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εισηγήτρια:κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος της Επιτροπής
33.Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 19ου Δημοτικού Σχολείου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 19ου Δημοτικού Σχολείου και 23ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων.
34.Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 7ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο ¨Η Κιάφα¨.
35.Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του Γενικού Λυκείου Πεδινής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πεδινής Ιωαννίνων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος
36.Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2013-2014».
37.Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Συντήρηση Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων» .
38.Ορισμός επιτροπής για την οριστική και προσωρινή παραλαβή του έργου: «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τη θέση “Τούμπα” έως τη θέση “Βουνοπλαγιά”».
39.Ορισμός επιτροπής για την οριστική και προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στην Αγία Μαρίνα Κρύας Δήμου Ιωαννιτών».
40.Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αναπλάσεις χώρων επί της οδού Κ. Καραμανλή στο Τ.Δ. Πεδινής».
41.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε Ιωαννίνων».
42.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση υποδομών στις Δ.Κ. Σταυρακίου – Νεοχωροπούλου – Μαρμάρων».
43.Xορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πεζοδρομήσεις στη νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής».
44.Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Αριστοτέλους και καθέτων σε αυτήν οδών (ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)».
45.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή κλωβών στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων» του Δήμου Ιωαννιτών.
46.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015».
47.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συνδέσεις δικτύου ύδρευσης δικτύου Δ.Ε. Ανατολής».
48.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδού Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Κ. Κατσικάς».
49.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οδού Κατσιμήτρου (Συνέχεια οδού Σπηλαίου μέχρι 25ης Μαρτίου».
50.Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON-PANAFON Α.Ε. (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ (επί του οδοστρώματος και πεζοδρομίου της Λεωφ. Δωδώνης).

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
51.Έγκριση φιλοξενίας και διάθεση πίστωσης , αντιπροσωπείας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου ‘Kyriat Ono’ του Ισραήλ, στο πλαίσιο των διεργασιών αδελφοποίησης με τον Δήμο Ιωαννιτών, 17-21 Φεβρουαρίου 2018.
52.Καθορισμός Εξόδων παράστασης Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».
53.Καθορισμός Εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».
54.Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών.
55.Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου πρώην Δημαρχείου Περάματος.
56.Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών οικ. έτους 2018 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου Ν. Ιωαννίνων.
57.Επέκταση αστικής γραμμής από Ιωάννινα στις Τοπικές Κοινότητες Αβγού και Κρυφοβού.
58.Έγκριση διοργάνωσης έκθεσης του ζωγράφου – χαράκτη Χρίστου Δαγκλή στη Δημοτική Πινακοθήκη και στο Πνευματικό Κέντρο και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης.
59.Πρόταση ονοματοδοσίας οδού ή πλατείας στη μνήμη των Χαράλαμπου Μπάτση και Ευγενίας Μουτσίκα.
60.Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Πάτρα.
61.Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.
62.Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ιωαν. Λιόντου στην Αθήνα.
63.Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Θωμά Γιωτίτσα στην Αθήνα.
64.Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Βασ. Μέγα στη Θεσσαλονίκη.
65.Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Ιωαννίνων κ. Θωμά Μπέγκα στο Ισραήλ και την Κύπρο, 12-16 Φεβρουαρίου 2018.