Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (03-07-2019)