Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 19-02-2020)