Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ