Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 22-08-2022