Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΕΚΤΑΚΤΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 29.03.2023